Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Flexseat, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69604258 (hierna: ‘Flexseat’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Flexseat mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de Flexseat website bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Flexseat verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een evenement, een opleiding, of een andere activiteit dat Flexseat aanbiedt;
 • ons contactformulier invult;
 • ons aanmeldformulier invult;
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • een reactie achterlaat op ons site;
 • een ander formulier invult voor enige Flexseat – dienst of -informatieverstrekking.

Flexseat verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • bedrijf;
 • functie;
 • bankrekeningnummer

Flexseat kan deze gegevens gebruiken om:

 • verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Flexseat
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van Flexseat te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van Flexseat aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Flexseat per e-mail aan info@flexseat.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Flexseat persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Flexseat met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Flexseat.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Flexseat zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Flexseat zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Flexseat zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Flexseat daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.